Outdoor corporate team building activity

Breakthrough Поредица екипни предизвикателства

Преглед

  • 1 час - 4 часа
  • На закрито и на открито
  • Съревнование и сътрудничество
  • Минимум: 10
  • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Класическа тренинг програма, която изследва екипната динамиката.
Breakthrough Logo

Описание на програмата

Breakthrough е активно изследване на динамиката на екипа, в което ключови „пробиви“ в екипното мислене водят до успех. Екипите преминават през серия от предизвикателства, всяко от които е внимателно замислено, за да изследва комуникацията и да извади скрити аспекти от екипната работа.

След кратка въвеждаща игра за разчупване на леда групата се разделя на екипи, готови да следват сгъстен график. Участниците бързо се запознават с наличните ресурси, поставят си реалистични цели и търсят съгласие как да ги постигнат.

Предоставеното време едва стига за справяне с всяко предизвикателство, така че екипите работят трескаво, но остават мотивирани от успехите, които постигат. Екипите се насърчават да анализират представянето си и да използват наученото в следващото предизвикателство.

На финала групата се обединява за последното предизвикателство. То може да бъде както с елемент на състезание, така и с елемент на взаимодействие, така че всеки е победител.

Breakthrough може да служи като платформа за прилагане на теста на Белбин или типологията на Майерс-Бригс за профилиране на екипи.

За сравнително кратко време участниците осмислят чрез преживяване основите на екипната работа, а отделните хора разбират как уменията им за междуличностна комуникация влияят на успеха на екипа.

Играта Breakthrough има професионален формат като меню и може да се адаптира според мястото на провеждане на събитието, броя на участниците и специфичните бизнес аспекти.

Резултати за развитието на екипа

Breakthrough може да служи като платформа за прилагане на теста на Белбин или типологията на Майерс-Бригс за профилиране на екипи, а при по-внимателен анализ на резултатите могат да се открият много други ключови ползи. Дори само резултатите от провеждането на програмата говорят сами за себе си.

За сравнително кратко време участниците осмислят основите на екипната работа, а отделните хора разбират как уменията им за междуличностна комуникация влияят на успеха на екипа.

Идеи за корпоративна социална отговорност Лого Корпоративна социална отговорност

Имайки предвид, че Breakthrough може да бъде една невероятна платформа за обучение, защо не помислите да дарите едно провеждане на играта под формата на „събитие в натура“? Можете да направите дарението на училище, младежко дружество или благотворителна организация, които да се възползват от образователните преимущества на играта. Нашият принос в това ще бъде да предоставим играта с голяма отстъпка в цената.

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

  • Забавление и мотивация
  • Лидерство
  • Планиране
  • Екипна динамика
  • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.