Bean Around The World teambuilding activity

Bean Around The World Състезателна търговска игра

Преглед

 • 1 час - 2 часа
 • На закрито
 • Съревнование
 • Минимум: 12
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Динамична и провокираща бързи реакции интерактивна игра с акцент върху развиване на търговски умения.
Bean Around the World Logo

Описание на програмата

Помните ли когато имаше само два вида кафе – с или без мляко? Сега нещата са по-различни. Кафето е демонстрация на стил и потребителите могат да избират между все повече аромати и марки, предлагани от все по-конкурентни фирми и търговци.

Търговията на кафе се превърна в много оживен бизнес. Успехът в този бизнес зависи от отличното познаване на пазара, от доброто обслужване и от способността да се реагира бързо на непрекъснато променящите се потребителски нагласи и вкусове.

В играта Bean Around the World екипите са търговци на кафе, неразделна част от веригата - производител, търговец и потребител. Тази конкурентна игра насочва вниманието върху въпроси като: краткосрочни успехи срещу дългосрочна стратегия, управление на риска, печеливши преговори, управление на доставките, фокус върху нуждите на клиентите, значение на добрата информираност.

Bean Around the World е динамична и провокативна бизнес игра, която генерира свежи бизнес идеи и подходи. Финалният анализ целенасочено ангажира участниците с предварително поставените цели.

Резултати за развитието на екипа

Bean Around the World е специално създадена така, че да насърчи модела на откритост и прозрачност в преговорите с играчите на пазара. В същото време тя провокира успешното взаимодействието между екипи, които в определени ситуации работят за обща цел. Екипите купуват в дадени моменти, продават в други. Това им позволява да попаднат и от двете страни на търговското уравнение. На финала трябва да достигнат с възможно най-висока печалба. Участниците се сблъскват с непрекъснати промени на пазара, упражняват гъвкаво поведение спрямо останалите търговци и развиват усет към изискванията на клиентите. Bean Around the World ясно показва значението на адаптивното и гъвкаво търговско поведение.

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Контрол на бюджета
 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Управление на промяната
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Управление на риска
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.