Speak Up Speak Out Interactive Business Game

Speak Up Speak Out Мисия, визия и ценности - обсъждане и осмисляне.

Преглед

 • 1 час - 3 часа
 • На закрито
 • Сътрудничество
 • Минимум: 8
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Платформа за споделяне на мнения, дискусии и оценка на ценности. Чрез обсъждане и вземане на екипни решения участниците достигат до общи принципи на работа.
Speak Up Speak Out Logo

Описание на програмата

Когато е необходимо да приобщите хората си към мисията, визията и ценностите на компанията, препоръчително е това да стане по елегантен и лесен за възприемане начин. Speak Up, Speak Out е платформа, с помощта на която участниците осмислят корпоративните ценности и оценяват факторите за постигане на успех в екипната работа.

В рамките на играта, на дискусия се подлагат серия от твърдения. Участниците посочват степента, до която са съгласни или не с тях и се аргументират. Това провокира обсъждане, в което думата има всеки участник, за да изрази и защити своето мнение.

Speak Up Speak Out стимулира екипа да открие практическото приложение на корпоративните ценности. Програмата подмага разбирането как се използват и прилагат те в ежедневни работни ситуации.

Speak Up Speak Out е интерактивен и лесен подход, който улеснява преминаването от теория към практически действия.

Искате корпоративните ценности действително да имат смисъл за хората? Speak Up, Speak Out.

Защо Speak Up, Speak Out?

 • Подпомага разбирането и възприемането на корпоративните ценности.
 • Насърчава продуктивната комуникация между екипите.
 • Поставя ценностите в контекста на отделната личност, екипа и цялата компания.
 • Дава възможност на участниците да излязат с общи идеи относно екипната работа.
 • Открива на общи идеи и ценности за повече хора.

Резултати за развитието на екипа

Самостоятелна и фокусирана дискусия, по време на която членовете на екипа получават възможност да изразят мнение. Speak Up, Speak Out насърчава продуктивната комуникация, тъй като участниците имат възможност, както да говорят, така и да слушат. Разнообразието от приложения включва възприемането на мисия, визия и ценности; стратегии за обслужване на клиенти; споделяне на добри практики и изследване на фирмената култура. Дискусиите се обобщават в единствения по рода си формат - "Деветкаратов диамант". Той регистрира изводите с висока стойност за екипа и на тази база предоставя планове за действие със срокове за изпълнение и отчитане за 3, 6 и 9 месеца напред.

Вижте снимки

Преглед

Ключови ползи

 • Разпознаваемост на бранда
 • Корпоративна отговорност
 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Енергизиране
 • Върхови постижения
 • Забавление и мотивация
 • Управление на промяната
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Насърчаване на креативността
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи
 • Визуализиране на бъдещето

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.