Trading Post Team Building Activities

Trading Post Бизнес игра за преговори и търговски умения

Преглед

 • 1 час - 2 часа
 • На закрито
 • Съревнование
 • Минимум: 24
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Интерактивна игра, която предизвика участниците да реагират адакватно, да се ориентират в обстоятелствата и да вземат бързи решения.
Trading Post Logo

Описание на програмата

Trading Post е динамична ролева игра, в която участниците тренират умения за събиране и оценка на информация, за провеждане на преговори и за изграждане на доверие. Действието се развива в Дивия запад през шестдесетте години на XIX век - време на големи възможности, но и на шумни провали. В контекста на играта участниците търгуват с кожи, коне, злато и алкохол. Тиймбилдинг предизвикателството е създадено така, че да може да се осъществи и в малки, и в много големи групи - 12 до 800 души. Фокусът  е в трениране на уменията за бързо и правилно ориентиране в обстоятелствата, водене на преговори и стремеж към постигане на максимални резултати.

Резултати за развитието на екипа

Играта изисква остър ум и бързи реакции.  Екипите преговарят и търгуват, за да постигнат максимален резултат. Освен състезателен елемент, в играта най-успешни са тези отбори, които си сътрудничат с останалите, Обобщенията на финала подтикват участниците да споделят печеливши стратегии, които успешно биха могли да се приложат и в  работата.

Вижте снимки

Преглед

Ключови ползи

 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Управление на промяната
 • Общуване и комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.