Trust or Bust Бизнес игра. Действието се развива на летище.

Преглед

 • 1 час - 3 часа
 • На закрито
 • Съревнование
 • Минимум: 8
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Изграждането на доверие е предпоставка за създаване на устойчиви бизнес отношения. Общият проект, по който работи екипа, повишава ангажираността на служителите.
Trust or Bust Logo

Описание на програмата

Trust or Bust е ролева игра, в която действието се развива на митницата на международно летище. Участниците са в ролите на митнически инспектори, пътници и пренасящи контрабандни стоки (DVD, пари). Те минават през серия от забавни дейности. Следят за езика на тялото, изражението на лицето, речта, като тренират уменията си за разпознаване на истина и лъжа. Тези умения се подлагат на тест, когато участниците поемат ролята на пристигащи пътници или митничари.

Следва дебриф, в който съдържанието се разглежда в бизнес контекст.

Защо Trust or Bust?

Способността да се разпознава истината от лъжата Ви позволява да изградите по-добри бизнес отношения, основани на доверие. Уменията, усвоени в играта подпомагат процеса на вземане на решения, в който участват различни хора. Тези умения дават конкурентно предимство на служителите в бизнес общуването.

Trust or Bust, интелигентна бизнес симулация, поставя основите на взаимното разбиране и доверие, които са ключови за работата в екип.

Насърчете хората си за по-добра комуникация с Trust or Bust!

Резултати за развитието на екипа

Научете екипа на умения и техники за създаване на доверие за продуктивни бизнес отношения. Стимулирайте ги да бъдат гъвкави събеседници и да проявяват разбиране и демострират асертивно поведение.

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Предприемачество
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Планиране
 • Управление на риска
 • Екипна динамика

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.