Team Building Understanding Work Styles

Knowing Me Knowing You - Work Styles Съвместно опознаване на стиловете на работа

Преглед

 • 1 час - 2 часа
 • На закрито и на открито
 • Сътрудничество
 • Минимум: 12
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Разбирате и оценявате своя собствен начин на работа и този на околните, за да създадете заедно ефективен екип.
Knowing Me Knowing You Work Styles

Описание на програмата

Повечето хора биха се съгласили, че за ефективността на един екип са нужни различни стилове на работа. Това обаче може да доведе до разногласия, защото всеки служител трябва да се приспособи към нова екипна динамика. Knowing Me Knowing You - Work Styles е тиймбидинг игра, специално създадена да помогне на участниците да опознаят начина си на работа и да оценят факта, че както колегите им със сходен, така и тези с различен стил могат да имат ключов принос към продуктивността на екипа. Как протича играта? В началото участниците описват своя собствен работен стил и посочват предпочитанията си по редица дадени въпроси. След това поемат инициативата да опознаят останалите, като общуват с колкото е възможно повече колеги и разбират по какво си приличат с тях. Целта е да се води активна комуникация и да се открият максимално много съвпадения.

Когато всички вече са пълни с енергия, е време да се разпределят в отбори със сходен начин на работа. Групите първо обсъждат и определят характеристиките на предпочитания от тях стил. После провеждат екипно занимание. След това отново правят отбори, този път от хора с възможно най-много различни стилове, и изпълняват нова задача, подобна на предната. Това е отлична възможност за всеки участник да се замисли върху предимствата на различията! С помощта на посредник се води групова дискусия за това защо съчетанието на разнообразни работни стилове в един екип е продуктивно, но също и до какви затруднения може да доведе, ако няма взаимно оценяване на разликите. 

Резултати за развитието на екипа

Knowing Me Knowing You – Work Styles предоставя възможност на участниците да проучат своя собствен начин на работа. Според изследванията най-ефективните екипи са съставени от хора с множество работни стилове, но ако не си даваме сметка за тези различия, те могат да предизвикат конфликт. Целта на тиймбилдинг играта е да покаже, че ако се приеме и използва правилно, разнообразието от стилове ще доведе до по-ефикасни иновации и свежи идеи.

Вижте снимки

Преглед

Ключови ползи

 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Върхови постижения
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Управление на промяната
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи
 • Визуализиране на бъдещето

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.