Knowing Me Knowing You Fun Icebreaker Activities

Knowing Me Knowing You Създаване на мрежи и изграждане на връзки

Преглед

  • 30 минути - 1 час
  • На закрито
  • Съревнование
  • Минимум: 30
  • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Ефективен модел, който подпомага процеса на създаване на контакти между участниците в работна среща, конференция, обучение.
Knowing Me Knowing You Logo

Описание на програмата

Взаимоотношенията имат значение и сплотеният колектив е ценен актив за всяка организация. Knowing Me Knowing You е забавно средство за разчупване на леда и ускоряване процеса на запознаване. Играта започва с лека разгрявка, чрез която участниците се разпределят в екипи. След този момент от отделните участници се очаква да съберат колкото може повече бизнес и лична информация от другите играчи. Състезателният дух на играта и уникалната ѝ матрица поддържат темпо на високи обороти. На определени интервали играчите се връщат в екипите си, преглеждат спечелените точки и получават инструкции за следващата задача. От този момент създаването на връзки е всичко, а екипите работят усилено до последния съдийски сигнал. Knowing Me Knowing You помага в изграждането на обща основа между членовете на екипа, изглажда почвата за обмен на информация и добри практики. В крайна сметка неминуемо води до подобряване резултатите на индивидуално и групово ниво.

Резултати за развитието на екипа

Добрите взаимоотношения имат огромно значение и са ценен актив на всяка фирма. Knowing Me Knowing You подпомага изграждането на здрава основа и спомага за споделянето на инфорация и добри практики в екипа.Това винаги води до подобряване на общите резултати.

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

  • Забавление и мотивация
  • Умения за водене на преговори
  • Общуване и комуникация
  • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.