City Building Teambuilding Activity

City Build Екипите строят гигантски макет на град

Преглед

 • 2 часа - 3 часа
 • На закрито и на открито
 • Сътрудничество
 • Минимум: 50
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

City Build е реалистична симулация на дизайн и строеж на град от нулата.
city build logo catalyst

Описание на програмата

City Build отразява истинските предизвикатества, които стоят пред специалистите, изработващи плановете и архитектурата на градовете по целия свят. Целта е да се построи гигантски макет на град с креативност, но също и със сериозно планиране и дисциплина по отношение на дизайна и екипната работа. Всички участници имат прекрасната възможност да си сътрудничат и да покажат как отборният дух води всички към една обща цел.

Екипи от по 8-10 човека имат за задача да построят по една част от града – индустриална, жилищна, зона за работа и за отдих. Отборите трябва да си сътрудничат и да общуват помежду си, за да изработят квартали с общ дизайн и да съгласуват мястото на пътищата, реките и пр. със съседните секции и в града като цяло. С помощта на разнообразни материали и своето въображение, те създават функционално и красиво място за живот. За да бъде градът подреден и хармоничен, е необходимо сериозно планиране.

Резултати за развитието на екипа

В предизвикатеството City Build екипите създават обща визия и план за действие, които реализират чрез креативност и отлични умения за проектно управление. За да създадат взаимно свързани и хармонични зони на града, отборите изработват план и стратегия чрез ефективна комуникация и сътрудничество. За да се завърши проекта в срок, от изключително значение е също доброто управление на ресурсите и времето.  

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Управление на риска
 • Насърчаване на креативността
 • Целенасочена комуникация
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.