Flat Out On The Buses Team Building Fun Challenges

Flat Out: On the Buses Конструиране на автобуси и състезание

Преглед

 • 3 часа - 4 часа
 • На закрито и на открито
 • Съревнование и сътрудничество
 • Минимум: 20
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Участниците прилагат умения управление на проекти и общуване. Крейтивните решения влияят на отличното екипно представяне на финала.
Flat Out On The Buses Logo

Описание на програмата

С помощта на подробни конструкторски планове всеки екип превръща плоски картонени детайли в огромен автобус с наличните ресурси. Управлението на времето е ключов фактор в процеса.

С ясното разбиране за търсения краен резултат, екипите бързо виждат, че трябва да управляват отлично своя проект, за да успеят да завършат заданието навреме и да оползотворят по най-добрия начин ограничените ресурси, с които разполагат. Екипите могат да решат да оформят под-екипи и да раздробят общия сложен проект на по-малки задания където приносът на всеки един участник е важен за финалния успех.

След като го изградят, екипите украсяват автобуса като използват корпоративна символика, лога и цветове,  чрез които могат ефектно да комуникират  посланията на компанията Ви или пък темата на конференцията.

Кулминацията на предизвикателството е моментът, в който екипите „се качват“ в автобуса и се състезават за скорост и контрол до следващата спирка.

Резултати за развитието на екипа

В играта On the Buses, екипите се научават да си взаимодействат ефективно и да прилагат умения за управление на ресурси и време. От тях се очаква да осмислят общата цел и да разделят един сложен проект на по-малки части - ясно определени и изпълними в определения срок. В тази игра всеки член на екипа има собствена роля, разбира какво се иска от него и  осъзнава значението на личния си принос в цялостния проект. Правилното дефиниране на задачите и комуникацията са от ключово значение за успешното постигане на успех. Екипите откриват как привидно невъзможното става постижимо и как истинското лидерство и работещите идеи често идват от най-неочакваните хора.

Идеи за корпоративна социална отговорност Лого Корпоративна социална отговорност

Играта On the Buses дава възможност за набиране на средства за училища или благотворителни организации. Екипите могат да правят залагания за състезанието или да отидете едно ниво по-нагоре и преди събитието да намерите спонсори, които да се рекламират на автобуса, като събраните средства да дарите на избрана от Вас благотворителна организация. 

Вижте снимки

Преглед

Ключови ползи

 • Разпознаваемост на бранда
 • Контрол на бюджета
 • Корпоративна отговорност
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Управление на промяната
 • Лидерство
 • Планиране
 • Насърчаване на креативността
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.