fun team building activity finale

Flat Out: Pyramids Гигантска 3D пъзел пирамида

Преглед

 • 1 час - 2 часа
 • На закрито и на открито
 • Сътрудничество
 • Минимум: 20
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

Екипите изграждат внушителна по размери триизмерна конструкция. Постижението съответства на общите усилия и на нагласата за сътрудничество.
Flat Out Pyramids Logo

Описание на програмата

Неограничени са възможностите пред екипите, работещи заедно. Чрез Flat Out – Pyramids екипите имат възможност да постигнат нещо наистина впечатляващо, като работят заедно. Участниците строят, търсят колективни решение на обща задача, изграждат връзки на много нива и дават израз на талантите си. Респектиращото екипно творение символично се асоциира с непреходните достижения на античните строители. Подходящо изрисувана и брандирана, пирамидата-пъзел може ефектно да отправя и нужните корпоративни послания. Тя се извисява внушително и провокира  участниците да осмислят своите невероятни възможности, проявени в преследването на обща цел.

Резултати за развитието на екипа

Изискват се екипност и умения за управление на проект в голям мащаб, за да се пресъздаде творение от такава величина. По време на цялата активност успешните екипи прибягват до множество взаимодействия . Играта започва с "аз фокус" – всеки работи върху собствена част от пъзела. Управлението на ресурсите и контролът на качеството са от съществено значение за изработването на основните градивни елементи на конструкцията. Следва фаза на фокус върху екипа – хората участват в интерактивно упражнение по решаване на задача. По този начин се изработва следващата серия градивни елементи. Финалният етап е с фокус върху цялата група, която постига обща цел - всички елементи се събират в сглобяването на голяма пирамида. Корпоративното послание веднага се откроява с нова сила като част от готовото творение.

Идеи за корпоративна социална отговорност Лого Корпоративна социална отговорност

Flat Out Pyramid може да включва ангажираност на служителите към социална отговорност. Например: преди събитието да се намерят доброволци от екипа, които да дарят средства за дадена кауза. За възнаграждение в брандирането на Пирамидата се включват техни портрети и послания.

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Разпознаваемост на бранда
 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Енергизиране
 • Върхови постижения
 • Забавление и мотивация
 • Общуване и комуникация
 • Планиране
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Визуализиране на бъдещето

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.