fun team building activites

Commercial Break Teams design and produce a TV commercial

Преглед

 • 1 час - 2 часа
 • На закрито и на открито
 • Съревнование
 • Минимум: 10
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Позволете на служителите да разгърнат таланти си и да създадат неповторими рекламни клипове. Творческите решения и резултатите приятно изненадват.
commercial break logo

Описание на програмата

Commercial Break отваря възможности за интерпретиране на теми и провокира гледни точки в извънработна среда. В тази тиймбилдинг програма участниците работят по създаване на рекламен клип. Commercial Break дава шанс на всички да допринесат за постигане на максимално добър резултат, като се включат в обсъждането, генерирането на идеите и реализацията на проекта. В процеса на създаване на рекламните клипове се провокират уменията на участниците да общуват и да творят в екип. Професионално разработеният модел на играта гарантира пълноценното участие на всеки в групата. Големият потенциал на програмата позволява разработване на разнообразни и гъвкави варианти с различен фокус на провеждане в зависимост от целите на тиймбилдинга. Commercial Break успешно се вписва и в други цялостни програми като ролева творческа игра. Нестандартният подход и уменията за вземането на екипни решения са водещите фактори за постигане на блестящи резултати. На финала, когато се представят рекламните клипове, е предвидено за време за оценки и обратна връзка. В реалната бизнес среда екипът пренася придобития опит да търси нестандартни решения, да представя и разбира различни гледни точки по дадена тема.

Резултати за развитието на екипа

Commercial Break encourages participants to work closely together whilst utilising all their creative, strategic and project management skills. An awards ceremony tops off the experience where advertising excellence is rewarded and celebrated.

Вижте снимки

Преглед

Ключови ползи

 • Разпознаваемост на бранда
 • Контрол на бюджета
 • Обслужване на клиенти
 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Енергизиране
 • Предприемачество
 • Забавление и мотивация
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Насърчаване на креативността
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи
 • Визуализиране на бъдещето

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.