Навън и наоколо

Изпратете екипа на вълнуващо откривателско пътешествие.
  • Go Team

    Високотехнологичен модел на популярните treasure hunt предизвикателства. Он лайн базирана игра с неограничени възможности за интегриране на различни задачи.

  • The Discovery Challenge

    Приключение и търсене на съкровище

  • Travel Show

    Разгледайте мястото на събитието и открийте най-невероятното наоколо. Подпомага комуникацията и подобрява взаимоотношениета между колегите по време на корпоративно събитие или тиймбилдинг.