23 май 2016

Последната среща на специалистите по човешки ресурси се състоя в Конгресния и изложбен център в Хонг Конг. Всеки ден това динамично събитие посещаваха над 2500 делегати. Една от основните теми беше пробивните иновации. Силно впечатление направи премиерното представяне на дългоочакваното таблетно приложение на Catalyst Global за обучение в лидерство и изграждане на екип Peak Performance.

Peak Performance

Peak Performance е състезателна игра, в която екипите управляват ресурси и в съответствие с условията направляват своите гидове до върха на Еверест и обратно до базовия лагер по време на 18-дневна експедиция. Спомнете си за филми като „Everest“ или „Sherpa“. Всеки отбор разполага с таблет, на който вижда възможностите и избира. Условията за катерене, като надморската височина и времето, се показват на голям екран заедно с общото разположение на всички екипи в хода на играта, за да се поддържа съревнованието през цялото време. Сериозните решения са премесени със забавни физически дейности, като сгъване на спален чувал, слагане на сбруя за катерене с вързани очи и разпъване на палатка!

Ролята на ученето чрез преживяване като средство за постигане на личностна и организационна промяна не бива да се подценява. В обичайна работна обстановка служителите често са ограничени заради страха от провал. Проучванията показват, че при учене чрез опит извън работното място участниците усвояват умения по-бързо с помощта на интересни теми, осезаеми елементи, забавление и подходящи връзки с тяхната работна среда.

След играта участниците си служат с рефлективно наблюдение, за да осмислят въпросите, възникнали по време на заниманието, взетите решения и последствията от тях. След като направи паралел с обстоятелствата в истинския делови свят, всеки може да внесе трайни, ефективни промени в поведението и начина си на работа, като напълно осъзнае резултата от всеки свой избор и поеме отговорност за него.

FreshBiz Game

Пробивните иновации бяха фокусът и на семинара FreshBiz в HR Learning Theatre, където посетителите се оказаха 3 пъти повече от предвидените места! Под ръководството на David Simpson от Team Building Asia делегатите участваха в забавен уъркшоп под формата на игра, който насърчава екипната работа и креативността за по-малко от 90 минути. Досега програмата FreshBiz е имала влияние върху живота на над 35 000 души от 20 държави. Тя впечатли и присъстващите на събитието. Те споделиха, че благодарение на играта са осъзнали силата на сътрудничеството, креативността и проактивното независимо мислене. FreshBiz е създадена от Ronen Gafni и Simcha Gluck и е достъпна по целия свят чрез мрежата на Catalyst Global.

Go Team

С различен подход към пробивните иновации, Team Building Asia създаде специално „търсене на съкровища“, с което по-отблизо да запознае участниците с изложбените щандове на HR събитието. Отборите бяха насочвани от iPad с популярното приложение Go Team. Стигайки до даден щанд, те трябваше да общуват и да отговорят на 3-4 специфични въпроса, свързани с услугите на съответната компания. Всички бяха единодушни, че това е забавен и уникален начин да научат повече за срещата в Хонг Конг.