Catalyst Teambuilding UK подпомогна самаряните в техния втори Национален ден под надслов Ден с по-малко стрес. Попитаха ни дали желаем да допринесем към каузата, като осъществим забавно, групово занимание за сравнително голяма група хора в духа на общото събитие. " /> В подкрепа на самаряните в Деня за борба със стреса - Catalyst България

10 април 2010

Catalyst Teambuilding UK подпомогна самаряните в техния втори Национален ден под надслов Ден с по-малко стрес. Попитаха ни дали желаем да допринесем към каузата, като осъществим забавно, групово занимание за сравнително голяма група хора в духа на общото събитие.

Как бихме могли да откажем?

Orchestrate! беше идеалното решение, затова посветихме времето си да реализираме програмата и поехме разходите за музикантите. Самаряните отговаряха за информирането на обществеността и за набирането на участници, всеки от които плати по £25. Освен това, на събитието организацията успя да събере още средства.

Денят се превърна в абсолютен успех и общата набрана сума достигна £2000.

„Искам сърдечно да Ви благодаря за възможността да „музицираме“ по време на нашата национална кампания за борба със стреса. Отдавна не се бях забавлявал така и смятам концепцията за гениална. В края на изпълнението изпитвах силно чувство за постижение и осъзнавам колко ефективно може да е това за изграждането на по-силни екипи. Steve постигна точния баланс между забавлението и нужната дисциплината, с която 130 души да се организират и да свирят заедно. Той ни ръководеше отлично и ни мотивираше, а учителите заслужиха медали за начина, по който превърнаха група от абсолютни лаици в начинаещи музиканти и всички това без никакви сълзи! Беше наистина впечатляващо!“
Dominic Rudd от  Самаряни"