Training Header Image

Основно предимство на тиймбилдинг програмите на Catalyst е начинът, по който са създадени. Те са базирани на дългогодишен опит, придобит в практиката на мениджъри и обучители от цял свят. Различните ситуации изискват различни решения. При всеки индивидуален казус се създава концепция конкретно за Вашия екип. Отворени сме да разговаряме и адаптираме всяка програма спрямо Вашите цели.

Индивидуално решение

Може би имате специфични потребности или казус, който трябва да решите? Нашите опитни колеги с удоволствие ще се отзоват за разговор и обсъждане как най-добре можем да помогнем в това. При богатата гама от възможности, от които избирате, има място за създаване на комбинации, избор на готова програма или вариант за модифициране на съществуваща такава. Те са  гъвкави и приложими за различни цели.

Защо Catalyst?

Обучителните програми на Catalyst са създадени с отношение и цел. Те симулират реални работни ситуации, в които успехът или провалът зависят от това, доколко хората работят добре като екип. В някои от тях е необходимо екипите да си сътрудничат ефективно, за да се постигне успешен краен резултат. При други - уменията, изявени в една състезателна игра, се превръщат в модел за подражание от колегите. Благодарение на това се обменят добри практики и екипната работа се повлиява положително.

Тиймбилдинг?

В Catalyst създаваме интелигентни и увлекателни програми, в които участниците се чувстват комфортно и са възнаградени за усилията си.

И така!

С повече от 15 години опит в това, да наблюдаваме екипи в действие, ние знаем какво кара добрия екип да работи гладко, какво мотивира хората да дават всичко от себе си и защо някои се справят по-добре. Искаме да споделим този опит с Вас, да Ви помогнем да подобрите работата на Вашия екип и в крайна сметка резултатите на Вашата компания. Фактът, че толкова много компании работят с нас отново и отново, е доказателство за успеха на нашите клиенти и съответно за нашия успех.

Ползите от програмите на Catalyst

  • Изграждане на дух на сътрудничество и проактивност
  • Забавление с позитивни и мотивиращи резултати
  • Разбиране как различните роли и стилове на работа на екипите стават необходимо условие за успех
  • Разбиране на важността на управлението на времето и поставянето на реалистични цели
  • Функциониране в системи, които съответстват на ценностите на компанията
  • Използване на набор от различни стилове на общуване за постигане на максимални резултати
  • Свидетелство за това, как очакванията могат да повлияят на резултатите
  • Осигуряване на безопасна среда, в която се насърчава придобиването на знания
  • Предлагане на платформа, която дава възможност да се анализират различни теми