Борислав Димитров Header Image

Всеки ден е изпълнен с нови предизвикателства

Въпреки че от скоро съм част от екипа на Catalyst Bulgaria, смея да твърдя, че работата тук е истинско удоволствие. Всеки ден е изпълнен с нови предизвикателства. Основно време от деня ми преминава в комуникация с клиенти в търсене на най-подходящото решение за целите, които желаят да постигнат. Най-голяма удовлетвореност изпитвам, когато с клиентът успеем да намерим най-подходящата програма, отговаряща на неговите нужди.

Участието ми в реализирането на избраната програма на терен е своеобразен завършек на започнатото в офиса. А позитивното настроение, което струи от лицата на участниците след завършване на тиймбилдинга, ме изпълва с чувство на гордост от добре свършената работа.