Игри с ритъм

Игрите с ритъм синхронизират мисленето и поведението на хората.

rhythm programs

Ритъмът въздейства върху мозъка, контролирайки движенията и емоциите. Той е играл важна роля за събирането на армии, племена и всякакви групи хора. Изследванията показват, че умствените процеси, включително вземането на решения, се ускоряват при слушането на ритмичен звук. Той има силата да синхронизира мозъчните вълни, стимулирайки междуличностното взаимодействие. Ритмичните дейности, изпълнени заедно, оказват благоприятен ефект върху начина, по който общуваме и мислим като екип. Отборните дръм сесии синхронизират мисленето и координират поведението на хората. Дори само слушането на ритмични звуци кара участниците да действат и чувстват в синхрон. Игрите с ритъм извеждат повечето хора от зоната на рутината, като им дават обща цел и радостно чувство за постижение. Когато участват всички, усещанията са споделени. С BeatsWork преди 27 години Catalyst въведе ритъма в тиймбилдинг заниманията с оригиналната тогава концепция за дръм сесии за корпоративни групи. Това се превърна в една от най-популярните и копирани тиймбилдинг програми в света. Catalyst предлага още много дейности, които със силата на ритъма забавляват и обединяват екипите.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles