Focus on Organisational Values - Home Retail Group

На фокус са фирмените ценности

Публикувано на 24.04.2015 г.

Участниците от Home Retail Group се смееха и забавляваха истински, докато създаваха вдъхновяваща музика, която вдига адреналина, по време на уникалния енерджайзър за конференции на Catalyst Global – Boom Time. Това заразително преживяване превърна участниците в събитието на Home Retail Group в пъстър и забавен оркестър, който грабна, въодушеви и енергизира всички присъстващи!

Екипът от Home Retail Group участва и в интерактивната бизнес симулация на Catalyst Global - Creative Juices. Използвайки плодови био сокове, участниците си представяха, че представляват подразделение на глобалната компания за сокове, която решава  проблеми с логистиката, създава организация за международни доставки и планира бъдещи дейности, притисната от кратки срокове. По време на съвместната работа в Creative Juices за решаване на редица сложни въпроси за дистрибуцията и други предизвикателства, екипите изследваха фирмените ценности, управлението на проекти, стратегическото планиране, комуникацията и сътрудничеството на много нива.

В популярната програма Flat Out Pyramid екипите работят по стратегическо планиране, създаването на контакти и разрешаването на проблеми, обединени от обща визия и цели за изграждането на гигантска пирамида.

Като фирма се намираме на етап търсене на следващата стъпка за развитие на бизнеса, важна част от който е постигането на нов начин на мислене и промяна в културата. Начинът, по който решихме да се постигне това е да се фокусираме върху набор от ценности, които да реализираме във фирмата. И така, това са нашите цели и те бяха изцяло постигнати от програмите, в които участвахме през тези дни. Всичко беше изпълнено с много енергия, като много от дейностите бяха съобразени с нашите ценности. Това беше едно изключително успешно събитие.

Антъни Сътклиф, Управител на Home Retail Group в Азия

Всички истории от клиенти