How the West Was Won Serco

Запомнящо се предизвикателство за глобалното ръководство - Serco

Публикувано на 5.12.2013 г.

Предисторията

Serco е компания за услуги и аутсорсинг, чиято работа е да подобрява обслужването чрез по-ефективното управление на хора, процеси, технологии и активи. С повече от 70,000 служители, Serco доставят критично важни услуги на държавни и частни клиенти в над 30 страни.

Като ангажирана с устойчивото развитие компания Serco заложи принципите на отговорния и устойчив бизнес в основата на тяхната конференция От отговорност към възможност.

Директорът по качеството на Serco потърси Catalyst за бизнес игра, която да осигури обща среда и преживяване, в което глобалният ръководен екип на компанията да разгледа основните ангажименти на фирмата като в същото време да предоставя възможност за съвместна работа за представители на различните отдели и оперативни подразделения по забавен и увлекателен начин.

Изборът на Catalyst и на програмата How The West Was Won

След като имаше възможността да се срещне със служители от управленския екип на нашата компания по време на събитие в комплекса Барбикан, Директорът по качеството на Serco каза: Сигурен бях – само от начина, по който протече разговора – че разбират какво имам предвид и че ще се справят. 

Заедно избрахме How the West Was Won за конференцията на Serco понеже играта отговаряше на много от техните цели. Също така заедно адаптирахме програмата, така че да: 

Бъде насочена към четири определени тематични области
Предостави организирана в зададена рамка обратна връзка. 

На самия ден

Програмата How The West Was Won се проведе през следобедната сесия на първия ден от двудневната конференция на Serco.

Програмата How The West Was Won осигури обща и забавна трибуна, на която нашите делегати да приложат наученото в сутрешната сесия. Играта послужи и за прелюдия към вечерята, която също бе решена в стила на Дивия Запад. Обратната връзка бе дадена в сутрешната сесия на втория ден на мероприятието. Имаше подробен преглед на случилото се по време на играта, като се правеха паралели с актуални бизнес практики с цел да набележат действия за по-нататъшното бизнес развитие.

Представители на Serco описват преживяването

Възвръщаемост на инвестициите 

След края на играта Serco споделиха, че програмата How The West Was Won:

Е допринесла за изпращането на множество ясни послания до всички делегати и е осигурила трамплин за стартирането на нова бизнес рамка.
Е добро средство за запомняне на ключови послания
Е накарала делегатите да поемат ангажименти в края на конференцията, които след като се изпълнят ще поставят началото на въвеждането на нова управленска рамка

Имахте ясно задание, но вие излязохте от рамката и организирахте едно забавно преживяване, за което дълго ще се говори. Програмата     How The West Was Won предава ключови послания по професионален, но изключително забавен и увлекателен начин. Водещият се справи  отлично като формулира всички правилни послания и направи  паралели с бизнеса. Също така много ми хареса вашата гъвкавост и това, че играта може да се адаптира според специфични нужди.
    
Serco коментират Catalyst Teambuilding

Всички истории от клиенти