the cube beijing team building activity

Emerson с внимание към лидерските компетенции

Published on Feb 3, 2018

Разбирайки силата на геймификацията при усвояването на знания, американската мултинационална корпорация Emerson Electric пожела да включи бизнес игри за учене чрез преживяване в своята ежегодна програма за развитие на лидерството в Бейджинг. Фокусът беше върху фирмените лидерски компетенции, сплотяването на екипа и решаването на проблеми.

Team Building Asia проведе играта за търсене на съкровища The Discovery Challenge, специално адаптирана, за да наблегне върху желаните резултати и да включи седемте лидерски умения , изисквани от цялото висше ръководство на Emerson.

Отборите получиха колело, указания, цифров фотоапарат, карта и ограничен бюджет, с които да обикалят града. Наръчникът съдържаше подробни инструкции, време за задачите, приложение на всяко лидерско умение и списък с 20 локации, от които екипите избираха кои искат да посетят. По-отдалечените или сложни атракции като Птичето гнездо, Водния куб и Забранения град носеха повече точки.

Пристигайки на мястото, участниците използваха колелото, за да разберат конкретното предизвикателство – да открият любопитни факти за локацията, да направят оригинални групови снимки или да се срещнат с наш сътрудник и да разрешат екипна задача.

Отборите посетиха възможно най-много забележителности за позволеното време, след което се върнаха в хотела, за да предадат отговорите си и да участват в разбор на събитието. Докато главният фасилитатор водеше стратегическа дискусия за лидерските компетенции на Emerson и тяхното практическо приложение в работния процес, нашите сътрудници изчислиха резултатите и изложиха снимките.

Когато се излъчиха победителите с най-висок резултат и най-добри екипни снимки, се отправиха финални послания и празненството започна.

All Case Studies