MTU big picture canada

Фокус върху общуването и корпоративните ценности

Публикувано на 19.02.2018 г.

Канадският клон на MTU поддържа и обслужва двигатели за всички сектори на космическата индустрия. В него на различни позиции работят хора от 46 държави, в това число инженери, администрация, логистика и обслужващ персонал.

Фокусът на годишната конференция през 2017 г. беше представянето на новите основни ценности – Уважение, Откритост и Усъвършенстване. Целта е подобряване на комуникацията, сплотяване на екипа и създаване на чувство за единство. Задачата да се постигне всичко това в креативна екипна среда бе поверена на Eventology.

Програмата The Big Picture беше идеалното решение. Използвайки изкуството като универсален език, тя спомага за подобряване на общуването в екипа и насърчава взаимното уважение и откритост чрез споделянето на информация, ресурси и идеи. Нужна е усърдна комуникация, като всеки отбор трябва да създаде по две платна. Накрая те се съединяват, за да образуват огромен шедьовър от множество сегменти, който отразява фирмените стремежи, ценности, визия, бранд и култура. Играта стимулира усещането за единство, принадлежност към екипа и отговорност за постигане на крайния резултат.

Само за шест седмици Eventology създаде удивителна програма, отразяваща основните ценности на MTU, и осигури специално място за нейната реализация. С подходящо облекло и шапки в студио пълно с пластмасови платна, екипът на Eventology помогна на 400 участника само за два часа да сътворят шедьовър с големина 3,50 х 5 м, състоящ се от 120 отделни картини.

Първоначалната идея беше голямата картина да се раздели на 5 части, всяка от които да бъде изложена в офис на компанията. Щом я завършиха обаче, всички я възприеха за твърде въздействаща, за да нарушат целостта ѝ. Днес тя е изложена в най-голямата сграда на MTU, за да напомня за постижението и ключовите ценности на екипите. Освен това продължава да е ежедневен повод за разговор между отделите.

All Awards