disruptive innovation at hr summit

Пробивните иновации във фокуса на срещата на специалистите по човешки ресурси за 2016 г.

Published on 23.05.2016 г. by Stuart Harris

Peak Performance

Peak Performance е състезателна игра, в която екипите управляват ресурси и в съответствие с условията направляват своите гидове до върха на Еверест и обратно до базовия лагер по време на 18-дневна експедиция. Спомнете си за филми като Everest или Sherpa. Всеки отбор разполага с таблет, на който вижда възможностите и избира. Условията за катерене, като надморската височина и времето, се показват на голям екран заедно с общото разположение на всички екипи в хода на играта, за да се поддържа съревнованието през цялото време. Сериозните решения са премесени със забавни физически дейности, като сгъване на спален чувал, слагане на сбруя за катерене с вързани очи и разпъване на палатка!

Ролята на ученето чрез преживяване като средство за постигане на личностна и организационна промяна не бива да се подценява. В обичайна работна обстановка служителите често са ограничени заради страха от провал. Проучванията показват, че при учене чрез опит извън работното място участниците усвояват умения по-бързо с помощта на интересни теми, осезаеми елементи, забавление и подходящи връзки с тяхната работна среда.

След играта участниците си служат с рефлективно наблюдение, за да осмислят въпросите, възникнали по време на заниманието, взетите решения и последствията от тях. След като направи паралел с обстоятелствата в истинския делови свят, всеки може да внесе трайни, ефективни промени в поведението и начина си на работа, като напълно осъзнае резултата от всеки свой избор и поеме отговорност за него.

FreshBiz Game

Пробивните иновации бяха фокусът и на семинара FreshBiz в HR Learning Theatre, където посетителите се оказаха 3 пъти повече от предвидените места! Под ръководството на David Simpson от Team Building Asia делегатите участваха в забавен уъркшоп под формата на игра, който насърчава екипната работа и креативността за по-малко от 90 минути. Досега програмата FreshBiz е имала влияние върху живота на над 35 000 души от 20 държави. Тя впечатли и присъстващите на събитието. Те споделиха, че благодарение на играта са осъзнали силата на сътрудничеството, креативността и проактивното независимо мислене. FreshBiz е създадена от Ronen Gafni и Simcha Gluck и е достъпна по целия свят чрез мрежата на Catalyst Global.

Go Team

С различен подход към пробивните иновации, Team Building Asia създаде специално търсене на съкровища, с което по-отблизо да запознае участниците с изложбените щандове на HR събитието. Отборите бяха насочвани от iPad с популярното приложение Go Team. Стигайки до даден щанд, те трябваше да общуват и да отговорят на 3-4 специфични въпроса, свързани с услугите на съответната компания. Всички бяха единодушни, че това е забавен и уникален начин да научат повече за срещата в Хонконг.

Stuart Harris

Съосновател и управляващ директор на Team Building Asia

Stuart Harris е изградил Team Building Asia като най-престижната и ефективна тиймбилдинг компания в Азия.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете