Умения за водене на преговори

Важно бизнес умение за печеливш за всички резултат

negotiation skills

Какво означава да водим преговори и защо го правим? Всички ние преговаряме, и то непрекъснато. Едни от най-големите таланти в това отношение са децата ни. Всяко взаимодействие с друг човек е потенциално договаряне. Ако помагаме на околните да получат, каквото желаят, нормално е и те да ни съдействат да постигнем, каквото искаме – това е законът за реципрочността. Уменията за водене на преговори са извънредно необходими в бизнеса, защото те най-силно повлияват крайните резултати. За разрешаването на сложни ситуации често е нужна креативност. Catalyst предлага редица интересни бизнес игри, които на първо място тренират служителите как да преговарят. Участниците научават стойността на информацията и промяната ѝ с времето, как се изгражда и руши доверие, по какъв начин чрез сътрудничество да постигат повече, как да договарят взаимно изгодни условия и да градят дълготрайни взаимоотношения.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас