Chain Reaction TableTop

Верижна реакция задвижва серия от елементи

1 - 4 часа
На закрито
Сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Участниците са удивени от това, което са създали от странна колекция несъвместими на пръв поглед предмети.

След поставяне на задачата пред групата първото предизвикателство е да се преодолее недоверието и да се търсят възможни творчески решения. В първата фаза на играта екипите имат на разположение  табло и комплект карти. Отборите дискутират и търсят решения как да постоят своята част от съоръжението.  Задължително е споделянето с другите отбори на информация и ресурси, за да създадат стратегия за изграждане на най-креативни серии от по-прости съоръжения. Докато напредват в процеса на планиране и конструиране, участниците са все по-убедени във възможностите си да постигнат нещо голямо заедно, обединени от чувство за обща цел. Всяка завършена част се свързва с останалите, които групата е направила. Тези серии от прости съоръжения се свързват със сериите на другите отбори и се изгражда дълга поредица от работещи свързано механизми. Провеждат се тестове и настройки на отделните части, като всяка трябва да осигури непрекъснатост на движението от старта до финала без препятствия.

След приключване на конструирането и тестовете, задействането на голямата машина е изпълнено с напрежение и очакване. На финала всички са във възторг от постигането на общата цел във впечатляващия проект, подобен на вдъхновяващите верижно задействани съоръжения.

Резултати за развитието на екипа

Успешните отбори разбират задачата и условията в картите, използват наличните ресурси, правят първоначален план и след това цялостна конструкция, оценяват я. Ако се налага, адаптират и изменят първоначалния си план.

Отборите работят за създаването на обща визия, развивайки цялостна стратегия, която прилагат чрез използване на умения за управление на проекти и ресурси. Сътрудничеството между отборите е задължително за успеха и за разширяване на границите на креативността. Във фазата на тестовете отборите се учат на постоянство пред трудностите и отчитане на детайлите по пътя към съвършенството.

 

Харесвате тази програма?  Имате пространство? Искате да направите нещо голямо, още по-предизвикателно със страхотен ефект?! Попитайте!

В Chain Reaction екипът хареса най-много предизвикателството да съединим масите, което често е задача и в ежедневната работа – как да се свържем с колега от друг отдел.

Juergen Heise
Lehvoss Group

Request a Quote