Crowning Glory

Екипите създават голяма арт инсталация от капачки за бутилки.

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
30 - Неограничен

Описание на програмата

Групата е разделена на екипи, които са отговорни за създаването на част от финалната инсталация. Екипите получават капачки и инструкции, но нямат представа как ще изглежда окончателното произведение на изкуството. Те трябва да си сътрудничат, като използват колективно творческо мислене, за да концептуализират, проектират и създават мозаечни произведения на изкуството с капачки и бутилки. Някои от членовете на екипа изпълняват фото предизвикателства, за да получат специфични цветни капачки.

Други монтират капачките си върху металната рамка, за да създадат своя шедьовър. След като бъдат завършени, арт панелите на екипите се подреждат така, че да се сглоби цялостната инсталация. Ключови фирмени послания могат да бъдат въплътени в дизайна на това наистина оригинално творение. Драматичното разкриване на артистичния шедьовър, е връхната точка на събитието, придружена от възторжени аплодисменти. Инсталацията може да се експонира отново в офиса като трайно напомняне за мощта на креативната екипна работа, доверието и сътрудничеството. А размерите на това произведение на приложното изкуство биха спрели дъха Ви!

Резултати за развитието на екипа

Crowning Crowning Glory е практичен начин за осъвършенстване на уменията на хората, оценяване на другите, управление на границите и развитие на позитивен начин на мислене. За да постигнат успехът от екипите се изисква да работят заедно, за да се осигури симетрия и съгласуваност между отделните части на произведението на изкуството, за да се създаде истински цялостен шедьовър.

Ефективната комуникация и активното слушане създават подкрепяща екосистема, в която членовете на екипа развиват доверие и си сътрудничат, за да изпълнят задачата. Идеята, че всеки човек допринася с индивидуалния си талант за успеха на своя екип се развива в хода на дейността.

Contact Us