CSI Home Office

Разгадайте мистериозното убийство на известен футболист

1.5 - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

По време на играта CSI Home Office дистанционните екипи преминават в детективски режим и разгадават криминален случай, в който са замесени знаменитости, подкупи и властови отношения. Многото доказателства по случая, в това число вестникарски статии, видеоклипове и други улики, се дават в онлайн портал. Екипите се справят с всяко неизвестно в кратки по време скоростни отсечки. Във всяка „отсечка“ участниците изследват конкретна верига от доказателства, обсъждат нещата съвместно, набелязват възможни мотиви и правят връзки между събитията, за да преминат към следващата скоростна отсечка. Екипите разполагат с 90 минути, за да разгледат доказателствата и да предадат протокола от разследването. Бележките по делото трябва да посочват възможните мотиви на всеки заподозрян и да разкриват самоличността на извършителя.

Резултати за развитието на екипа

Тиймбилдинг програмата CSI Home Office отиграва реален сценарий, при който разследващите екипи анализират наличната информация и излизат с констатации и заключения. Интерактивният процес и обемът на информацията изискват от екипите да изградят ясна стратегия, в която всеки участник има специфична роля и отговорност при разглеждането и анализа на доказателствата. Геймификацията в програмата събира в едно игрови елементи, механизми за стимулиране, структурни правила и системи за обратна връзка и така мотивира хората да бъдат ангажирани и да наблюдават поведението си и това в крайна сметка води до неговата промяна. Чрез играта участниците подобряват уменията си за дистанционна работа в екип, критично мислене, разрешаване на проблеми, съвместно вземане на решения и могат точно да измерят екипния успех.

Contact Us

remote teams

Дейност за дистанционни екипи

Тази дейност е предназначена за хора, които работят от разстояние. Вашият екип може да работи от вкъщи, в различни регионални офиси или в различни държави! Харесвате темата, но искате да се изпълни на живо или в хибриден вариант? Свържете се с нас, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване за вашия екип.

web or app


Дистанционни тиймбилдинг програми в уеб браузър или в проложение