Escape the Island

Може ли вашият екип да оцелее на острова достатъчно дълго докато бъде спасен?

1 - 3 часа
На закрито
Съревнование
4 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите са изолирани на остров. За да се спасят, те трябва да забележат преминаващ кораб и да му подадат сигнал. Докато чакат, трябва да се адаптират към живота на острова, за да оцелеят.

Островът, който е разделен на девет зони, е представен на таблет. Във всяка зона участниците са изправени пред редица предизвикателства, фокусирани върху различни аспекти от оцеляването на острова, включително вода, време, първа помощ, изграждане на приюти, сигнализация и други. Вещите, които са изхвърлени на брега, ще им помогнат да се справят с предизвикателството. Успешното завършване на играта дава жизненоважни умения за оцеляване.

Екипите трябва да получат достатъчно познания за всеки аспект, за да оцелеят. Твърде много прекарано време в дадена зона, ще ги лиши от възможността да получат знания за други техники за оцеляване. Ако прекарат пък твърде малко време в дадената зона, няма да усвоят жизненоважните умения, които се изискват.

След като напуснат една зона, те не могат да се върнат повече в нея. Екипите, които успеят да сигнализират на преминаващ кораб, са спасени.

Резултати за развитието на екипа

За да оцелеят на острова, екипите трябва да разработят стратегия и гъвкаво да я прилагат. Преместването в следващата зона изисква активна комуникация и вземане на решения с общо съгласие. Екипите се забавляват, едновременно с това се учат и придобиват реални умения за оцеляване. Ограниченото време и ресурси поставят динамиката в отбора на тест, предизвиквайки търсене на различни решения.

Всяка зона позволява разпределянето на индивидуални задачи, така че всеки да допринася за общия успех, използвайки силните си страни. Escape The Island е гъвкава програма и може да бъде реализирана като едночасова сесия или като по-задълбочена формат за развитие на екипи в продължение на 3 часа.

Request a Quote