Face to Face

Игра за откриване на общи интереси и различия

2 - 3 часа
На закрито
Сътрудничество
20 - 800

Описание на програмата

Face to Face е лесен и същевременно изключително интелигентен формат с много възможности. Той позволява на участниците да споделят без съпротива различна информация и мнения. Приложим е когато искате да поканите хората да се опознаят, да намерят допирни точки или различия в ценности, мнения и нагласи. Дори и да знаете много за вашите колеги, винаги може да научите още. Face to Face подпомага аргументирането на мнения. Членовете на екипа научават нови неща за своите колеги и ценностите, които те споделят. Появяват се неизвестни до сега общи интереси и се формират силни връзки.

Програмата е гъвкава като начин на провеждане и винаги се създава за всяко конкретно събитие в съответствие с неговите специфични цели.

Face to Face е приложима като отделен модул в тиймбилдинг програма, както и като форма на дискусия във въвеждащата или заключителна част на някои обучения.

Резултати за развитието на екипа

Във Face to Face участниците бързо и леко установяват контакт с други хора, откриват общи интереси и научават необичайни и интересни факти за колегите си или за другите делегати на конференцията. Програмата Face-to-Face може да се използва на конференции като айсбрейкър, като средство за представяне на новоназначени колеги или за екипи, които искат да се опознаят по-добре или да се обсъждат общи въпроси чрез игрови формат.

Related Testimonial

Чудесна игра за създаване на контакти. Тя наистина породи дискусии и предизвика участниците да обърнат внимание на собствените си предпочитания и на тези на останалите. Оттогава забелязваме подобрение в екипната динамика.

Request a Quote