Gallery Greats

Постройте триизмерно произведение на изкуството

2 - 3 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
6 - Неограничен

Описание на програмата

Gallery Greats, идва от създателите на Big Picture – водещата креативна тиймбилдинг игра в корпоративния свят.

Тази програма предоставя на участниците уникалната възможност да измислят и направят серия триизмерни произведения на изкуството.

Gallery Greats е с фокус на три нива, които поставят предизвикателства пред отделния участник, екипа и цялата група. Участниците избират скулптурата, която ще майсторят, като за нейното създаване работят в екип и постигат цели, обвързани със срокове. Активността завършва с разглеждане на творенията, експонирани в изложба.

Gallery Greats е специално създадена с гъвкав формат. В платформата са заложени 10 уникални триизмерни произведения на изкуството, върху които участниците работят изборно. Те могат да се комбинират според големината на групата и темата на конференцията.

Успешно може да се използва за интерпретиране на фирмени ценности. Подходящи варианта са: Hypercubes за насърчаване на находчивостта и въображението, Hands On за укрепване на взаимовръзките в екипа или Mobiles за осмисляне важността на екипната работа.

Защо Gallery Greats?

Програмата укрепва връзките между участниците, подтиква ги към споделяне на опит и вземане на самостоятелни решения. В процеса на създаване на триизмерните произведения всички общуват вътре в отбора и в рамките на голямата група.

Общата цел се постига, когато лидерът обедини групата, екипа или общността в едно креативно, динамично и смело Ние.

Резултати за развитието на екипа

Програмата Gallery Greats е специално създадена в гъвкав формат и с 10 уникални триизмерни произведения на изкуството, които се подбират според групата и темата на конференцията. С помощта на Gallery Greats утвърждавате находчивостта и въображението с Hypercubes, сплотеността с Hands On и осмислянето на значимостта на екипната работа с Mobiles.

Request a Quote