Go Engage

Внесете игрови елемент в предстоящата Ви конференция.

30 минути - 3 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
1 - 2000

Описание на програмата

Като използва платформата Go Team, Go Engage е универсално средство за споделяне и събиране на информация и стимулиране на креативното мислене. То има разнообразни приложения, които могат да се адаптират и реализират според желаните от Вас резултати. Програмата може да се провежда или директно с отделните хора или в групи, позволявайки диалог и обратна връзка. Go Engage се харесва на всички, защото протича като игра или просто като по-непринуден начин за приобщаване на участниците в процеса на учене и споделяне.


Резултати за развитието на екипа

Независимо дали използвате програмата за събиране и представяне на информация или за непринудена комуникация, Go Engage под формата на игра стимулира сътрудничеството и дава възможност за общуване и дискусии по привлекателен и интригуващ начин. Повишава информираността, подобрява взаимоотношенията и така влияе положително на работната среда. Go Engage мотивира служителите, като създава равни условия, при които всеки е свободен да изразява своите идеи и възгледи и е насърчаван да приема нови предизвикателства.

Go Engage беше най-добрият избор за нашата конференция. Беше ефективен начин да комуникираме информацията от конференцията с делегатите; даде им възможност да общуват по между си по работните теми, а също и да коментират съдържанието на конференцията. Това ще ни помогне да направим следващата още по-пълноценна.

KPMG

Request a Quote