Go For Gold

Екипно предизвикателство в името на победата

2 - 8 часа
На закрито и на открито
Съревнование
16 - Неограничен

Описание на програмата

Go For Gold е Вашият шанс да изживеете цялата страст, жажда, упоритост и решителност, нужни за спечелване на златния медал! Участниците се разделят на отбори и получават таблети. Ръководят се от приложението и избират спортни задачи, в които се състезават като екип. За да е още по-вълнуващо, има бонус игри, в които екипите се обединяват на групи и се съревновават помежду си. Спортните дейности се подбират според Вашите цели и възможностите на участниците, за може всеки да участва с желание и да следва напълно персонализираната преди това карта. Go For Gold е състезателна игра, в която главната цел е да се съберат максимален брой точки за определено време. Приложението отбелязва точките, така че всички виждат текущите резултати, а щом времето свърши, се излъчва победител.


Резултати за развитието на екипа

Основният акцент в тази едновременно предизвикателна и забавна игра е екипната работа. Участниците се убеждават на практика, че цялото винаги е повече от сбора на съставните си части. Задължително е всеки да преценява и открито да споделя своите силни и слаби страни. За максимален брой точки отборите трябва да използват стратегическо мислене и гъвкав план. Екипът се нуждае от ясна комуникация, лидерство и добро разпределение на ролите.

За да участват ефективно всички, спортните активности са съобразени със съответната група.

Go for Gold беше чудесен начин за служителите ни да изпитат екипната работа в действие. Интересно беше, че в дискусията след края на събитието те споделиха, че им е било трудно да опишат реалните си възможности пред непознати хора, но в хода на играта са осъзнали колко важно е това. Зная, че всички се чувстваха освежени от физическите дейности на открито. Страхотно е, че програмата се ръководи от компютърно приложение. То показва резултатите в реално време и благодарение на това отборите винаги могат да коригират стратегията и подхода си. От тази гледна точка се радвам, че проведохме заниманието за 2 часа.

Microsoft

Request a Quote