GOALL!!

Създайте и управлявайте футболен клуб

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование
30 - Неограничен

Описание на програмата

Най-популярната игра на света се превръща в интригуваща тиймбилдинг програма, която обединява различен тип активности. Предизвикателството пред екипите е да работят съвместно, като управляват и развиват собствен футболен клуб.

Изявеното лидерство и отличните комуникативни умения са от ключово значение в етапите на планиране и управление на този проект. В процеса на работа се разпределят отговорности и се делегират задачи, съответстващи в най-голяма степен на способностите на членовете на екипа. В поставената задача има място за обсъждане на цели, преценка на ресурсите и тяхното максимално добро разпределение.

Предизвикателството включва всеки един от екипа, защото за успеха в GOALL! са необходими редица умения. Хората са ангажирани с маркетинг, работа със спонсори, дизайн на стадиони. Стига се до целенасочените задачи като тренировка на играчите и биенето на дузпи. Всеки член на екипа пълноценно допринася за общия успех.

Съдиите заемат местата си, а екипите пеят химна на клуба и показват своите върхови футболни умения.

На финала победителите се награждават тържествено.

GOALL! е завладяваща тиймбилдинг игра, която прави забавлението и енергията на футбола достъпни за всеки.

Резултати за развитието на екипа

Изявеното лидерство и уменията за общуване са ключови в етапите на планиране, когато се разпределят отговорностите така, че да се използва най-доброто от таланта на всеки участник. Играчите откриват силните страни и способности на останалите. За успеха на GOALL! са нужни редица умения. При правилно разпределение на задачите, всеки член на екипа има своя ценен принос за успеха. GOALL! е изключителна игра, която прави забавлението и енергията на футбола достъпни за всеки.

Request a Quote