Integrity

Открийте фирмени ценности в поредица от забавни предизвикателства.

1.5 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование
10 - Неограничен

Описание на програмата

Работейки трескаво за 100 минути, екипи от 5-8 души се впускат да решават поредица от трудни триизмерни задачи. Отборите имат само 20 минути за решаване на всяка задача, поради което комуникация, лидерство и работа в екип се подлагат на тест. За разлика от обикновените упражнения за решаване на проблеми, "Integrity" създава нова среда, като въвежда революционна нова динамика в играта, при която се оценява представянето на отборът и на неговия "арбитър" !

В началото на всяка задача един доброволец се отдръпва от отбора, за да наблюдава влизащия отбор. След като изтече времето, този съдия оценява отбора според седем критерия за ефективност, след което отбора оценява съдията. Всеки отбор също притежава пет "камъка за почтеност", с които оцебяват съдията. След като всички отбори минат през всички предизвикателства се излъчва победител.

Резултати за развитието на екипа

Осъзнайте ценностите и чувството за "какво е правилно" в тази добре обмислена поредица от предизвикателства. Integrity е вълнуваща платформа, в която участниците анализират комуникацията, лидерството, развиват гъвкави екипи и подчертават индивидуалните черти на личността.

Балансирайте мисленето на екипа си за 100 минути. Тънко основно бизнес послание е постепенно разкрито в хода на играта. То насърчава участниците да погледнат от гледната точка на своите колеги, клиенти и доставчици.

Програмата предоставя приятен начин да се изследва фирмената култура, да се създаде активна дискусия и екипите да бъдат подтикнати към взимане на решения. Да си почтен означава да вършиш правилното нещо по надежден начин и е критична стойност за всички компании, които се обръщат към бъдещето.


Идеи за корпоративна социална отговорност

Страхотното оборудване за "Integrity" е ръчно изработено в семинари, предлагащи работа на хора с увреждания в Бавария, Германия.

Request a Quote