Quickfire Christmas

Празнични и забавни екипни игри с таблет

20 минути - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Дядо Коледа влиза в залата и дава на всеки екип чорап с предмети и таблет с множество закачливи коледни изненади. Използвайки талантите на всеки играч, отборите изготвят стратегия и изпълняват разнородни задачи за ограничено време. Уникалният интърфейс предлага празнична селекция от умствени, творчески и физически предизвикателства, които поощряват спонтанното взаимодействие. Всяка задача има различна такса за участие и ниво на трудност. Екипите управляват ресурсите си и подбират игри, с които могат да се справят, преценявайки риска и потенциалната награда. С напредване на времето коледният дух става все по-заразителен и участниците са потопени в конкурентна и същевременно приятелска атмосфера.

Резултати за развитието на екипа

Притиснати от времето, хората бързо се освобождават от притеснението и се доверяват на способностите си. В хода на играта отборите осъзнават колективната си сила, натрупват увереност да поемат по-голям риск и стават по-решителни в избора на задачи. Christmas Quickfire провокира вяра в собствените възможности, усилени в атмосфера на колегиална подкрепа. Създава се позитивна среда, в която всички участват равнопоставено, усвояват нови умения и изграждат връзки помежду си. Програмата е чудесен начин да възнаградите екипа си, да отпразнувате постигнатото и да се фокусирате върху целите през идната година. Форматът е много гъвкав, позволява провеждане на играта дори при ограничено пространство и дава възможност за адаптацията ѝ към ключовите послания на компанията.

На последното събиране за края на годината определено спечелихме с игрите за сплотяване на екипа, забавление и смях без алкохол. Определено отново ще използваме тази програма.

Request a Quote