Silk Road

Динамична игра за водене на преговори

45 минути - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Silk Road е бизнес игра, вдъхновена от азиатската култура и търговските къщи на древния Ориент. Всеки екип представлява група търговци, пътуващи по древния Път накоприната. Участниците слагат традиционни копринени шапки, а отборите носят имената на градове, разположени по Пътя на коприната. Тези детайли създават усещане за атмосферата на старите ориенталски пазари. Всяка търговска къща получава китайска кесия с жетони, обозначаващи богатства: нефрит, сурова коприна, коне и злато, но което е по-важно, разполага с ключова информация за стойността на стоките и за техния пазар.

Резултати за развитието на екипа

Тази оригинална игра изисква от екипите да работят заедно и да преодоляват непредвидени затруднения чрез своите умения за водене на преговори, изготвяне на стратегия и управление на риска. Програмата отлично доказва важността на стратегическото планиране и силата на добрата информация. Стремежът е към създаване на доверие и ситуации, благоприятни за всички. От начина, по който отборите успяват да го постигнат, зависи успехът им. Silk Road премахва бариерите, обединява хората и затвърждава ключовите принципи в управлението на взаимоотношенията с клиенти.

Silk Road беше много ефективен начин да накара нашия мениджмънт екип да се фокусира върху рисковия мениджмънт, стратегическото планиране и уменията за договаряне.

Fortune Travel

Request a Quote