Sole Responsibility

Превърнете замърсяване от джапанки в изкуство!

1 - 1.5 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Всеки екип разполага с разнообразие от цветни флип-флоп заготовки, занаятчийски материали и подвижни конструктивни принадлежности. Предизвикателството е да бъдат превърнати тези основни ресурси в подвижно и компактно произведение на изкуството. В ограничено време екипите трябва да създадат своята ясна визия, да поддържат постоянни линии на комуникация и да преразглеждат своите планове, отчитайки крайния срок.

Екипите работят или по конкретни зададени теми, или създават заедно своя оригинална идея за една впечатляваща с размерите си мобилна композиция. Тяхното предизвикателство е творчески да интерпретират своята идея чрез форма, цвят и пространствени връзки.

Sole Responsibility стимулира креативността и ни учи да сме по-отговорни към околната си среда.

Резултати за развитието на екипа

Sole Responsibility насърчава иновативното мислене. Привлекателният характер на суровината незабавно ангажира участниците и стимулира дискусии. Физическото оформление на скулптората също насърчава динамиката в екипа и създава приятно усещане.

Програмата не само предизвиква отборите да обмислят балансовите точки на мобилното строителство, но и финия баланс на отделните роли във връзка с общата цел. С много неща за постигане за кратък период от време, тази програма е фантастично средство за проучване на управлението на проекти. Успехът изисква решителни действия, сплотеност на екипа и индивидуална отговорност в сътрудничество.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Ocean Sole е социално предприятие, което поддържа етиката на "Trade not Aid". Те събират над 500 000 джапанки от плажовете на Кения всяка година и наемат над 90 местни занаятчии, за да изваят от тях артистични скулптури. Работихме в тясно сътрудничество с Ocean Sole, за да развиваме ексклузивни "единични" заготовки с дебелина на един флип-флоп. Веднъж оцветени, залепени и шлифовани, тези "заготовки" осигуряват приятен тактилен, гъвкав суров материал за творческо приложение.

Request a Quote