Sole Responsibility

Превърнете замърсяване от джапанки в изкуство!

1 - 1.5 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Всеки екип разполага с разнообразие от цветни флип-флоп заготовки, занаятчийски материали и подвижни конструктивни принадлежности. Предизвикателството е да бъдат превърнати тези основни ресурси в подвижно и компактно произведение на изкуството. В ограничено време екипите трябва да създадат своята ясна визия, да поддържат постоянни линии на комуникация и да преразглеждат своите планове, отчитайки крайния срок.

Екипите работят или по конкретни зададени теми, или създават заедно своя оригинална идея за една впечатляваща с размерите си мобилна композиция. Тяхното предизвикателство е творчески да интерпретират своята идея чрез форма, цвят и пространствени връзки.

Sole Responsibility стимулира креативността и ни учи да сме по-отговорни към околната си среда.

Резултати за развитието на екипа

Sole Responsibility насърчава иновативното мислене. Привлекателният характер на суровината незабавно ангажира участниците и стимулира дискусии. Физическото оформление на скулптората също насърчава динамиката в екипа и създава приятно усещане.

Програмата не само предизвиква отборите да обмислят балансовите точки на мобилното строителство, но и финия баланс на отделните роли във връзка с общата цел. С много неща за постигане за кратък период от време, тази програма е фантастично средство за проучване на управлението на проекти. Успехът изисква решителни действия, сплотеност на екипа и индивидуална отговорност в сътрудничество.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Ocean Sole е социално предприятие, което поддържа етиката на "Trade not Aid". Те събират над 500 000 джапанки от плажовете на Кения всяка година и наемат над 90 местни занаятчии, за да изваят от тях артистични скулптури. Работихме в тясно сътрудничество с Ocean Sole, за да развиваме ексклузивни "единични" заготовки с дебелина на един флип-флоп. Веднъж оцветени, залепени и шлифовани, тези "заготовки" осигуряват приятен тактилен, гъвкав суров материал за творческо приложение.

Related Testimonial

Fun activity that encouraged everyone to think creatively and listen actively to each other's ideas. We loved the feel good factor using recycled materials to create art that we now have hanging in our office - a constant reminder to us all.