The Box Empire

Най-великата стратегическа картонена война

2 - 3 часа
На открито
Съревнование и сътрудничество
30 - Неограничен

Описание на програмата

Потопете се в свят от картон, в който екипите ще строят и ще прилагат стратегии, за да се наложат като истинския владетел на Империята. Те се разделят на групи, занимаващи се с три отделни задачи – изграждане на укрепление, конструиране на тежко въоръжение за атака и организиране на леки оръжия за защита. Тези групи трябва постоянно да си взаимодействат и да действат в синхрон с нападателната и защитната стратегия.

Денят завършва с великата картонена война, в която участниците се бият с много тактика и определят господаря на империята.

Резултати за развитието на екипа

Превъзходство имат отборите, чиито малки групи се справят добре и същевременно успешно си взаимодействат при разработването на стратегия. Изисква се много екипна работа, за да се свършат качествено поставените задачи. И трите занимания предлагат простор за творчество и възможност за изява на креативните личности. По време на военните действия участниците се учат взаимно да си пазят гърба и да защитават съотборниците си, като прилагат както планирани, така и импровизирани стратегии за атака.

Невероятно много се забавлязахме! Махна ни от компютрите и ни накара да мислим креативно, а и да си общуваме лице в лице.

Request a Quote