The Tree of Life

Промяна, Разнообразие и Партньорство

3 - 4 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
120 - Неограничен

Описание на програмата

The Tree of Life е симулационна игра за промените, разнообразието и партньорството. Създадена е да насърчава позитивна промяна и може да се използва като иновативен метод за предаване на мисията и ценностите на компанията.

Историята е създадена около историята на еволюцията: участниците започват като организация наречена LUCA (Last Universal Common Ancestor). LUCA съществува в динамична екосистема, в която всички организми трябва да си сътрудничат, за да поддържат екосистемата и да оцелеят. За да се случи това, трябва да се създаде гъвкава стратегия, която да им помогне да се адаптират към промените и динамичната им среда.

Резултати за развитието на екипа

The Tree of Life е силно ангажираща игра, която създава положителна и динамична атмосфера в групата. Участниците трябва да се научат как да работят заедно в постоянно променяща се среда. Тъй като околната среда непрекъснато се променя неочаквано, участниците трябва да използват ефективна комуникация, стратегическо мислене и гъвкаво планиране за оптимална работа. Програмата набляга върху сътрудничество между екипите с цел успех и оцеляване.

Едно от предимствата на тази програма е, че тя е създадена за големи групи от по 120+ човека. Дори в голяма група всеки участник ще е напълно ангажиран, тъй като всички играят и си сътрудничат едновремено.

Препоръки от клиенти

The Tree of Life беше ефикасна и забавна програма за всички участници. Натрупаното знание от сътрудничеството, процесите на промяна и реорганизация в работата по време на играта, много допринесоха за развитието на нашите служители.

Моника Тизиниец, ЧР Бизнес Партньор
CompuGroup Medical

Contact Us