Свържете се с нас
D&I catalyst curacao

D&I Business Support Services (D&I)

Регион: Холандски Антили

Контакти: Iliene Corsen, Daniel Corsen

www.catalystteambuilding.cw

D&I Business Support Services (D&I) е партньорът на Catalyst в Холандските Антили. Със своя централно разположен офис, компанията организира тиймбилдинг активности на достъпна цена в целия карибски регион.

По правило, служителите в една организация е нужно да работят добре заедно, без значение дали са в нов, във вече утвърден колектив или в екип, който трябва да се сработи с останалите. Необходимо е изграждането на сплотен екип да бъде приоритет в редица ситуации, например за по-позитивен и здравословен климат на работното място или повишаване на духа в трудни времена, при появата на нови лидери или начини на работа, при сливане на няколко длъжности или отдели, за междуведомствено взаимодействие и сътрудничество, повишаване на уменията и ефективността и преодоляване на нежеланието за промяна. D&I с радост помага на организациите да изградят добри отношения между сътрудниците си и да създадат екипи.

За D&I е чест да предостави на Вашите служители необходимите инструменти за ефективна екипна работа с отдаденост и отлични резултати. D&I ръководи компаниите по пътя към изграждане, усъвършенстване, растеж и иновативност.

За повече информация свържете се с нас на: info@dibusinesssupport.com