teamwork activities

Chain Reaction TableTop Верижна реакция задвижва серия от елементи

Преглед

 • 2 часа - 4 часа
 • На закрито
 • Сътрудничество
 • Минимум: 10
 • Максимум: Неограничен

Вижте снимки

Вижте видео

В Chain Reaction отборите създават поредица от прости съоръжения. Свързани заедно, те изграждат сложна композиция, която се задейства от верижна реакция.
chain reaction table top logo

Описание на програмата

Участниците са удивени от това, което са създали от странна колекция несъвместими на пръв поглед предмети.

След поставяне на задачата пред групата първото предизвикателство е да се преодолее недоверието и да се търсят възможни творчески решения. В първата фаза на играта екипите имат на разположение  табло и комплект карти. Отборите дискутират и търсят решения как да постоят своята част от съоръжението.  Задължително е споделянето с другите отбори на информация и ресурси, за да създадат стратегия за изграждане на най-креативни серии от по-прости съоръжения. Докато напредват в процеса на планиране и конструиране, участниците са все по-убедени във възможностите си да постигнат нещо голямо заедно, обединени от чувство за обща цел. Всяка завършена част се свързва с останалите, които групата е направила. Тези серии от прости съоръжения се свързват със сериите на другите отбори и се изгражда дълга поредица от работещи свързано механизми. Провеждат се тестове и настройки на отделните части, като всяка трябва да осигури непрекъснатост на движението от старта до финала без препятствия.

След приключване на конструирането и тестовете, задействането на голямата машина е изпълнено с напрежение и очакване. На финала всички са във възторг от постигането на общата цел във впечатляващия проект, подобен на вдъхновяващите верижно задействани съоръжения.

Резултати за развитието на екипа

Успешните отбори разбират задачата и условията в картите, използват наличните ресурси, правят първоначален план и след това цялостна конструкция, оценяват я. Ако се налага, адаптират и изменят първоначалния си план.

Отборите работят за създаването на обща визия, развивайки цялостна стратегия, която прилагат чрез използване на умения за управление на проекти и ресурси. Сътрудничеството между отборите е задължително за успеха и за разширяване на границите на креативността. Във фазата на тестовете отборите се учат на постоянство пред трудностите и отчитане на детайлите по пътя към съвършенството.

 

Харесвате тази програма?  Имате пространство? Искате да направите нещо голямо, още по-предизвикателно със страхотен ефект?! Попитайте!

Вижте снимки

Вижте видео

Преглед

Ключови ползи

 • Мeждуфункционално сътрудничество
 • Върхови постижения
 • Забавление и мотивация
 • Умения за водене на преговори
 • Общуване и комуникация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Управление на риска
 • Насърчаване на креативността
 • Целенасочена комуникация
 • Екипна динамика
 • Сплотяване на екипи

Изпратете запитване

Полетата с * са задължителни.