Chain Reaction TableTop

Верижна реакция задвижва ефектна машина, сътворена от креативните решения на участниците.

1 - 4 часа
На закрито
Сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Участниците са удивени и силно впечатлени от ефекта на своето изобретение, сътворено от странна колекция несъвместими на пръв поглед предмети.

Преодолели първото предизвикателство - да се надмогне недоверието, участниците се ентусиазират в търсене на възможни творчески решения. В първата фаза на играта екипите имат на разположение комплект карти, които им дават базови знания за механика и движение. Отборите дискутират и търсят решения как да постоят своята част от машината с верижно действие. Задължително е да споделят с другите отбори информация и ресурси, за да създадат стратегия за изграждане сложното съоръжение. Докато напредват в процеса на планиране и конструиране, участниците са все по-убедени във възможностите си да постигнат нещо голямо заедно. Всяка завършена част от машината се свързва с останалите и така се изгражда впечатляваща поредица от работещи свързано механизми. Провеждат се тестове и настройки на отделните части, като всяка трябва да осигури непрекъснатост на движението от старта до финала.

След приключване на конструирането и тестовете, задействането на голямата машина е изпълнено с напрежение и очакване. На финала всички са във възторг от ефектната работата на машината, която действа като добре смазан механизъм - чудесна метафора на успешния работен процес в екип, ентусиазиран и въодушевен от постигането на обща цел.

Резултати за развитието на екипа

Успешните отбори разбират задачата и условията в картите, използват наличните ресурси, правят първоначален план и след това цялостна конструкция. Ако се налага, адаптират и изменят първоначалния си план.

Отборите работят за създаването на обща визия, развивайки цялостна стратегия, която прилагат чрез използване на умения за управление на проекти и ресурси. Сътрудничеството между отборите е задължително за успеха и за разширяване на границите на креативността. Във фазата на тестовете отборите се учат на постоянство пред трудностите и отчитане на детайлите по пътя към съвършенството.

Харесвате тази програма? Искате да направите нещо голямо, още по-предизвикателно със страхотен ефект?! Попитайте!

Препоръки от клиенти

В Chain Reaction екипът хареса най-много предизвикателството да съединим масите, което често е задача и в ежедневната работа – как да се свържем с колега от друг отдел.

Juergen Heise
Lehvoss Group

together apartОт разстояние - Хибридно - От различни локации

Тази тиймбилдинг дейност е предназначена за екипи на живо, отдалечени, хибридни и такива на различни места. Ако вашият екип работи от вкъщи, в различни регионални офиси или в различни държави, попитайте ни за отдалечената или хибридната версия на тази дейност. Свържете се, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване за вашия екип.

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.