Бизнес игри

Стимулирайте знанията и израстването на екипа чрез бизнес игри.

Бизнес игрите са интерактивни, забавни и креативни симулации на истински житейски ситуации. Използвайки метафори от реалността, тиймбилдинг заниманията за учене чрез преживяване създават „безопасна“ дистанция от работната среда. Те поставят практически задачи, които изискват от участниците да си взаимодействат, да черпят от предишния си опит и да мислят творчески, което стимулира мозъка и довежда до по-ефективни резултати. Бизнес игрите целят усвояването на специфични умения чрез практика, решаване на проблеми и вземане на решения. Тези стъпки ускоряват ученето и правят знанията по-трайни.Участниците се насърчават да действат заедно като един отбор, в който всеки изпълнява важна роля. Това подпомага екипната работа и повишава индивидуалната ангажираност и мотивация, което, от своя страна, гарантира, че придобитите знания ще са реални и споделени за всички.В подобна непринудена обстановка служителите и отборите могат да експериментират и да поемат рискове. Грешките са неизбежни, но са ценна част от процеса на учене.Крайният преглед и анализ са ключови при ученето чрез преживяване. Изследванията показват, че когато съчетават практически опит с абстрактни понятия и след това разсъждават върху резултата, хората използват повече участъци от мозъка си и създават истинска, лична връзка с наученото. Те правят разбор на постигнатото от екипа, на собствения си принос и сравняват своите действия с тези на останалите. Анализът им помага да преценят как да приложат придобитите умения в други, различни ситуации.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles