FreshBiz

Променете начина, по който живеете живота си.

2 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

Подарете на себе си и своя екип съвсем нов поглед върху екипната работа, новаторството, креативността, лидерството и още много аспекти, важни за бизнеса. Уъркшоповете на FreshBiz се провеждат под формата на игра. Те са забавни, проницателни и според хилядите участници от целия свят имат траен ефект върху начина, по който те оползотворяват възможностите си, вземат под внимание не дребните детайли, а същността на всяка ситуация и създават по-ползотворни партньорства.

FreshBiz е игра, която променя из основи начина, по който участниците организират бизнеса и живота си, като упражняват и след това реално прилагат нови, креативни методи за предприемаческо мислене и решаване на проблеми, за да постигнат най-важните си цели.

Като учат чрез игра, те се стремят към победа, но същевременно усвояват умения, възгледи и стратегии, които им помагат не само да постигнат целите в играта, но и да преуспяват в живота.

Резултати за развитието на екипа

Прозренията, до които участниците достигат по време на FreshBiz, имат дълготраен ефект и влияят на по-нататъшния им живот. Има разлика между промяна и трансформация. Да работите по-усилено, да отделяте повече време на едно нещо вместо на друго и т.н. е промяна, а трансформацията чрез Fresh Biz е онова, което напълно измества Вашите парадигми и Ви дава възможност да градите бизнеса, взаимоотношенията и живота си по изцяло нов начин.

Предизвикателството пред участниците е да обмислят своите лични модели, убеждения и навици и да анализират доколко добре живеят с тях. Играта насърчава създаването на мисловни модели за разрешаване на делови проблеми и изисква от екипите да създават, разпознават и оползотворяват възможностите.

Request a Quote