Мисия, визия, ценности

Мисията, визията и ценностите са стратегическата основа на всяка компанията.

Мисия, ценности и култура: тези три основополагащи за бизнеса понятия често се бъркат:Визия или мисия е основната причина за съществуването на компанията. Ценностите, от друга страна, поставят рамката, определяща каква ще е фирмената култура. Пример за ценностно твърдение е „Здравето и благополучието на нашите служители е важно“.Корпоративната култура е изявата на фирмените ценности. Тя е съвкупност от процесите, чрез които бизнесът функционира. Каква е културата на една компания се разбира от изказвания за поведението на хората в нея: „Служителите не обядват на бюрата си“, „Не работят до късно“ или „Не вземат редовно отпуск“. Културна промяна или трансформация се нарича преминаването от един начин на работа към друг, било то от необходимост или желание да се оползотворят нови възможности. Обичайно е компаниите да се съсредоточават върху един аспект, например увеличаване на иновациите или ангажираността на служителите. Фокусът може да бъде и определена част от компанията, като ръководния състав или отдел продажби. Затова е от ключово значение да се вникне в настоящата фирмена култура. Компаниите често наемат външни консултанти, които чрез разнообразни методи събират информация за корпоративната култура от фокус групи, проучвания, интервюта с висшето ръководство и т.н. След анализ на събраните данни се предприемат важни стъпки към промяна на някои елементи и запазване на други. Този процес често кара фирмите да се запитат дали се нуждаят от цялостна културна трансформация или е необходима промяна само в отделни екипи или аспекти. Щом се отговори на този въпрос, трябва време, за да се коригира поведението на определени екипи, личности или на цялата организация. Решаваща роля за успеха на промяната играят лидерите, които не просто трябва да я подкрепят, но и с действията си да утвърждават новата култура. Разбираемо е, че културната промяна е бавен процес, тъй като хората се адаптират към новостите с различно темпо. Задължително е обаче всеки да се чувства като част от цялото, да осъзнава ясно каква е целта, защо трябва да се стреми към нея и с колко време разполага, за да я постигне. Тиймбилдинг активностите могат да играя ключова роля в процеса на културна трансформация. Без значение дали се провежда на работното място или извън него, изследванията показват, че с правилната тиймбилдинг програма служителите се отпускат и не са така резервирани. Това е подходящото време да се разбере виждането им за настоящата фирмена култура и с помощта на обучение чрез опит да се приобщят към новите ценности.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles