cross departmental cooperation

Как тиймбилдингът подобрява сътрудничеството между отделите

Публикувано на 6.05.2019 г. от René Wittek

Фирмите са разделени на организационни единици след индустриализацията. Това има смисъл, тъй като по този начин е възможно да се комбинират свързани задачи и дейности и да се обединят ресурсите.

Това обаче води до предизвикателства. Компаниите трябва да гарантират, че отделите работят и функционират заедно. Трудностите, които възникват в структурите на фирмите, трябва добре обмисляни и да се вземат мерки. Разбира се, това е общоизвестно. Повечето компании използват организационни схеми, за да илюстрират как във фирмата служителите на един отдел работят заедно с другите звена.

Въпреки това не е достатъчно само да се създадат структурни условия, така че отделите и техните служители да могат да се разбират добре помежду си. Обстоятелствата трябва да бъдат създадени така, че служителите да искат да го правят.

cross functional cooperation

Отделите - социални групи?

От социологията и социалната психология, познаваме различни явления, които затрудняват груповото сътрудничество. Примерите включват Стереотипи и създаване на малки групи. Въпреки че тези явления не описват изрично сътрудничеството между отделите, те разкриват, че индивидите в едни групи често имат резерви по отношение на индивиди от други групи.

Различни изследвания и експерименти показват, че чувството за принадлежност към групата е особено изразено, когато хората са много сходни в социално отношение. Социалните прилики не се ограничават само до образователно ниво и клас на доходи, но включват и пол и цвят на кожата и хобита. Изглежда правдоподобно, че отделите със специализирани функции биха имали сходни нива на образование и доходи. Въз основа на тази предпоставка, това може да доведе до създаването на собствена социална група в компанията.

Стереотипи и формиране на групи

Създаването на група, с която човек се идентифицира, води до чувство за принадлежност към тази група и липса на такова чувство към друга. Това предпочитание и афинитет към групата в сравнение с друга група или към всеки извън групата, могат да бъдат изразени на работното място по различни начини.

Колко често сте чували донякъде хумористични подхвърляния във фирмата си? “Нърдовете от IT отдела”. “Дори там”. "Охлювите от производството". Освен това, групите често се обозначават като извинение за това, че не постигат конкретни цели. "Можем да работим по-добре, но счетоводният отдел ни държи назад", "Можем да продадем новата продуктова линия отдавна, ако маркетинговият отдел беше по-добър"). Това "извънгрупово" мислене може да доведе до това, служителите от различни отдели да не искат да работят заедно.

Това са предрасъдъци, които се засилват, когато групите се изолират от другите. Този цикъл може да попречи на сътрудничеството между отделите в компаниите, въпреки че съществува фирмена структура.

За да се противодействат на това явление, компаниите трябва редовно да провеждат съвместни тиймбилдинги. Хората от различните отдели трябва да бъдат разпределени по екипи, които заедно решават тиймбилдинг предизвикателствата.

cross departmental cooperation

Beat the Box обединява отделите

В експерименталната тиймбилдинг игра Beat The Box цялата група е разделена на малки екипи, всички със собствена затворена кутия на масата. Кратък и вълнуващ видео трейлър запознава участниците с активността: Тайнственият глас предизвиква всеки да спре отброяването в рамките на 90 минути. Всички инструменти, от които се нуждаете, са в заключената кутия и заключените куфари вътре, така че всички те трябва да бъдат отворени с помощта на пъзели. В началото участниците смятат, че това е състезание, тъй като участниците са разделени на екипи, очевидно всички групи имат еднакви материали и няма указания за сътрудничество.

В началото всеки отбор се опитва да отвори своята кутия възможно най-бързо. С напредването на играта, обаче, екипите осъзнават, че ще се нуждаят и от резултатите на другите групи, за да могат да спрат отброяването. Следователно групите (аналогични на отделите) трябва да споделят резултати (аналогични на резултатите от работата), за да могат да спрат отброяването на времето (аналогично на целта на компанията).

Ето защо тази тиймбилдинг програма е фокусирана върху два различни аспекта за подобряване сътрудничеството между отделните звена: от една страна, цялата група е разделена на малки екипи, така че служителите от различните отдели да работят заедно. Това активно сътрудничество и свързаната обща цел могат да доведат до премахване на предразсъдъците и по този начин до отпускане на груповото мислене и действие. От друга страна, участниците ще бъдат припомнени по игрален начин, че е задължително за отделите на компаниите да не губят от поглед общата корпоративна цел.
René Wittek

Основател и собственик на Spielgestalter

Рене обича да идентифицира настоящите предизвикателства, пред които са изправени компаниите и да търси новаторски начини за справяне с тях.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете