Ескейп игри

Решавате загадки и дешифрирате кодове, за да преодолеете дадена ситуация.

Ескейп игрите съчетават елементи на приключение, театър, работа в екип и специални ефекти. Макар и да се различават по тематика, всички те предизвикват участниците, силно притиснати от времето, да избягат от стая, като разбиват кодове, дешифрират загадки и използват най-различни умения. Популярността им бързо расте по целия свят. Такова занимание се е провело за първи път в Киото през юли 2007 г., а днес няма голям град без поне една ескейп стая.

Ескейп стаите са идеалният пример за икономика на преживяването – появява се ново поколение, което, вместо пасивно консуматорство, търси смислени преживявания и си създава дълготрайни спомени с приятели. Ескейп игрите са се превърнали в обичайна практика, тъй като се откриват нови стаи и все повече хора се запознават с тяхната концепция. Ползите за сплотяването на екипа не са останали незабелязани от бизнес общността, която вижда осезаеми резултати от това изживяване. Изваждането на служителите от обичайната им работна среда спомага за премахване на бариерите и ускорява сближаването помежду им. Ескейп игрите предоставят равни условия, в които се разгръща динамиката на екипа. Общуване, изявено лидерство и оценяване на силните страни на всеки колега са ключовите компоненти за успешен бизнес (и за бягство от заключена стая).

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles