Escape the Maze

Динамична игра с GPS, в която решавате загадки, за да се върнете в реалността.

1 - 3 часа
На открито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите се впускат в едно „реално“ приключение, целта на което е да се освободят от „виртуалния свят“, представен от техния таблет. Снабдени с важни инструменти и пособия, те трябва да преодолеят редица сектори на играта и да преминат през виртуални пропусквателни пунктове. Всеки сектор е умишлено създаден така, че да подложи на тест екипната динамика и способността на участниците да общуват ефективно в движение. Отборите се състезават в реална среда. Предизвикателствата се откриват с GPS навигация, като по пътя се откриват нови загадки и скрити пунктове, които ги приближават към изхода на лабиринта. Верните отговори и решения разкриват тайни алтернативни маршрути с „пряк път“ за прозорливите и „заблуждаващи отклонения“ за тези с по-малко късмет. С набор от ресурси и помощни средства, влияещи върху напредването им в играта, екипите приемат последствията от всяко свое решение.

Резултати за развитието на екипа

Escape the Maze е динамично и изключително интерактивно приключение във виртуален свят. Решаването на проблеми е само началото. Участниците трябва да си сътрудничат, да взимат решения под напрежение, да проявяват доверие и да се учат в движение. Програмата може да се проведе като състезателна игра, в която отговорността, комуникацията и управлението на времето са ключови. При желание да се подчертае ролята на сътрудничеството, отборите могат да преминават през предизвикателствата едновременно и в хода на играта да споделят наученото от успехите и провалите си чрез съобщения в мобилното приложение. И в двата случая накрая екипите трябва да работят заедно, за да се спасят.

Препоръки от клиенти

Служителите ни веднага с интерес се включиха в разрешаването на разнообразните загадки. Играта разви практическите им умения за ефективно общуване, екипна динамика, новаторско мислене и решаване на проблеми.

Momo

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.