Динамика на екипа

Несъзнателните психологични сили зад поведението и работата на екипа

team dynamics team building outcome

Опознаването на членовете на екипа понякога се смята за накърняване на личния живот или просто загуба на време. В практическия смисъл на думата, екипите се състоят от група хора със специфични технически задачи. За ефективната им работа и за общия успех обаче съществено значение има начинът, по който те си взаимодействат. Типът характер определя психологическата роля, която даден човек изпълнява в екипа, и сътрудничеството му с колегите, което в крайна сметка влияе върху екипната динамика. Неслучайно компании като Google подбират хората според тяхната индивидуалност. Изследванията потвърждават значимостта на личния характер за динамиката и ефикасността на екипа. Установяването на психологическата позиция, която всеки заема, и баланса на ролите в екипа дава идея за възможността за отборен успех. Определянето на личностния профил е важно, а за това има редица методи. Тиймбилдинг заниманията са сред основните начини, чрез които в спокойна, непринудена обстановка служителите могат да разберат и осъзнаят своето психологическо поведение. Лесни игри за разчупване на леда, като Knowing Me Knowing You, ги насърчават да се освободят от задръжките, да проучат и установят собствените си предпочитания и да открият съмишленици, които споделят вкусовете им. Забавните и увлекателни тиймбилдинг дейности като Quickfire, които изискват от участниците да избират от различни физически, умствени и креативни предизвикателства, са чудесен начин за изследване на екипната динамика. За ограничено време трябва бързо да подберат задача, с която знаят, че могат да се справят, или да обединят усилията си с един или повече съотборници. Силните страни на всеки бързо се открояват, а хората със сходно мислене се откриват един-друг и действат в синхрон.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles