Quickfire

Многообразно, забавно и безкрайно интересно.

30 минути - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Преживяване от ново поколение, което зарежда участниците с ентусиазъм и повишава конкурентната нагласа. Програмата Quickfire представлява платформа, в която са заложени десетки предизвикателства и позволява на участниците да избират кое и в какъв ред да изпълнят. Дигиталната основа на играта осигурява лесна навигация при избора и планирането на задачите, които се изпълняват на живо. Основен навигатор при избора е приятният интерфейс на приложението. В библиотеката участниците могат да открият впечатляваща колекция от логически, творчески и физически активности. Целта е да се преминава през различни по тип и сложност предизвикателства и да постигне максимален резултат.

Quickfire създава изключителна атмосфера на събитието. Управлява се изцяло от участниците – екипът решава с какво може да се справи най-добре, в зависимост от уменията на хората.

Резултати за развитието на екипа

В Quickfire успешните екипи работят ефективно заедно. В хода на играта участниците сами оценяват степента на възможния успех или провал за екипа. Постоянното обсъждане и решенията, които вземат, правят хората по-уверени в изпълнението на задачите. В процеса се изгражда доверие и хората се учат да оценяват различните умения и способности на останалите.

Quickfire е изключително забавна програма, която създавау хората чувство на удовлетворение и съпричастност, частниците оценяват собствените си силни страни и уменията на другите колеги в екипа.

Препоръки от клиенти

Фокусираме се върху екипната динамика, уменията и ролите в нашия екип. Quickfire беше страхотна игра, която да помогне на хората да видят собствените си силни и слаби страни и да уважават тези в колегите си. Забелязахме голяма промяна в това как си общуват хората и как работят заедно след провеждането на играта.

Novartis

Contact Us

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Отличен инструмент за дебрив след екипно събитие. Завършете го с Team Assessment Tool в нашата създадена специално за целта апликация, за да акцентирате върху ползите и обучението за хората си. Въпросите и твърденията могат да бъдат направени специално за вашите цели, за да има дългосрочни резултати и да имате измерими ползи Team Assessment Tool. Ефектът е - екипът ви се преживява като едно цяло, стимулира личностното израстване на отделните хора и повишава ефективността на общото представяне.