Подобряване на процесите

Повече ефективност чрез определяне, анализ и подобряване на процеса.

Ефективността определя степента на продуктивност на даден процес, сравнена с пълния му потенциал. Подобряването на процеса представлява методът за неговото идентифициране, анализ и усъвършенстване с цел по-добра ефикасност, цена и качество на крайния продукт или услуга. Това обикновено се постига чрез промяна в задачите и процесите и/или допълнителни действия за повече ефективност.След като са работили по един и същ начин от години, служителите са склонни да се придържат към утвърдените порядки, без значение дали осъзнават необходимостта от промяна или не. Ако успеете да спечелите подкрепата им в ранните етапи на подобряване на процесите, преходът ще е по-плавен. Бизнес игрите и тиймбилдинг активностите за учене чрез опит са чудесен начин да помогнете на персонала да разбере, че промяната в работните процедури може да доведе до по-висока ефективност.Една забавна и увлекателна игра, която акцентира върху ползите от оптимизиране на процесите, е програмата на Catalyst Need 4 Speed. При нея участниците трябва да конструират миниатюрни коли от множество отделни части, като постоянно се стремят да подобрят бързината и точността си. Отборите се състезават помежду си, като резултатите им се отбелязват на видимо за всички табло и конкуренцията ги подтиква трескаво да търсят промяна. Освен това, при едно недотам добро представяне на всички екипи, се стимулира сътрудничество по отношение на споделяне на най-успешните практики, обмяна на умения и цялостно повишаване на ефективността. Проучванията доказват, че представянето на методологията за подобряване на процесите под формата на игра спомага за прилагането на усвоените знания и умения на работното място. Резултатът е по-голяма отвореност към промяната и участие в необходимите действия за нейното постигане.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles